Vrouwen in het gemeentebestuur waren een halve eeuw geleden nog geen vanzelfsprekendheid in het Westland. Een schets van de vrouwenemancipatie in onze regionale politiek, een eeuw na de invoering van het vrouwenkiesrecht.

Enige jaren geleden was in het Gemeentemuseum Den Haag een selectie van de Rabobank kunstcollectie te zien. Op de expositie met de titel H x B x D hingen 180 sleutelwerken van vele bekende Nederlandse kunstenaars. Van de eerste aankoop, Papegaaitulpen van Marc Mulders in 1995, tot de laatste, Oblivious van Michael Raedeker in 2005, telt de collectie die de Rabobank in stilte heeft opgebouwd drieduizend werken.

Albrecht Dürer was getuige van twee belangrijke bewegingen in het vroegmoderne Europa: de protestantse Reformatie en het humanisme. Het werk van deze belangrijke Duitse kunstenaar (1471-1528) weerspiegelt deze religieuze en culturele omwentelingen.

In het oeuvre van de Duitse fotograaf Thomas Struth neemt het genre familieportretten een belangrijke plaats in. Voor Familienleben, tot 23 februari 2009 te zien in museum De Pont in Tilburg, maakte hij portretten van gezinnen en families op documentaire wijze.

Zeker in een dynamische streek als het Westland, waar de laatste decennia veel veranderd is, verdwijnen langzamerhand de verhalen over vroeger. Tegen deze achtergrond besloot ik – als geboren en getogen Westlandse – in 2011 streekgenoten van de oudste generatie te interviewen om hun leven in en om de tuinbouw vast te leggen voor de volgende generaties.

Portretkunst staat symbool voor de mimetische traditie van de Westerse kunstgeschiedenis. Zelfportretten nemen hierbij een speciale positie in. Juist in dit genre krijgt de problematiek hoe de kunstenaar het subject van de geportretteerde representeert een extra dimensie.

Als je het werk van Nan Hoover met één woord zou moeten typeren is meditatief een goede keus. De beelden zijn verstild en niet narratief. Ze roepen vooral vragen op over hoe we naar onze omgeving kijken. Zo lijkt Landscape uit 1983 een heuvellandschap tegen een blauwe lucht te laten zien.

De Franse socioloog en criticus Jean Baudrillard (1929-2007) heeft in de wereld van avatars in Second Life op Internet toch zijn gelijk gekregen. Zijn concept van hyperrealisme werd hem ingegeven door de consumptiemaatschappij van na de jaren zestig en de overheersende rol van de massamedia hierin.

In dit onderzoek staat de serie Portraits(1999) die fotograaf Hiroshi Sugimoto in wassenbeeldenmusea maakte centraal. De serie bestaat uit 33 levensgrote, zwart-wit portretten van wereldwijd bekende historische of hedendaagse personen.